מתכות כבדות

בזמן האחרון אנו שומעים הרבה סיפורים על אנשים אשר חלות עקב חשיפה למתכות כבדות. והכותרות זועקות על זיהום אויר גבוה ומתכות כבדות בחיפה מאשר בשאר חלקי הארץ. הרבה אנשים אשר חלו עקב מתכות כבדות מתחילים להגיש תביעה נגד מפעלים אשר עבדו בהם, לאחר שחלו בסרטן עקב החומרים הרעילים שנחשפו אליהם בעבודתם.
דוגמא לכך ניתן לראות בימים אלה במה שקרה בחיפה, וכן בקישון בו אנשים חלו עקב חשיפה למחלות כבדות. הקשר בין מתכות כבדות לבין פיתוח המחלה החל כבר לפני יותר מ-11 שנה. כך למשל ניתן לראות את אחד המקרים הראשונים שבו, עובד בשם מ”א לשעבר עובד מפעל חיפה כימיקלים חלה בסרטן ורגלו נקטעה. אחרי מקרה זה החלו עוד ועוד מקרים של אנשים שחלו בסרטן ונפטרו. בהתחלה זה נראה ללא כל קשר, אך אם הזמן שעוד ועוד חלו החלו לראות קשר בין חשיפה למתכות הכבדות ולבין פיתוח מחלה כרונית קשה.
התביעה של אותו מ”א הוגשה לבית המשפט נגד חברת הכימיקלים, ונזקי הגוף שהעובד חווה על בשרו, והיא דרשה פיצויים בסך 5.3 מיליון ₪. בתביעה זאת הוזכרו עוד 20 עובדים נוספים, אשר חלו גם הם במהלך עבודתם בסרטן. התביעה הנ”ל הייתה התביעה הראשונה של עובדים בכירים בחיפה כימיקלים נגד המפעל עצמו. וזאת לאחר שלקו במהלך עבדותם, עקב חשיפה ממושכת למתכות כבדות.
תביעה זאת ועוד רבות אחרות מצטרפות לתביעות קודמות של דייגי הקישון ולוחמי השייטת 13 אשר, אף הם היו חשופים לזוהמה ומתכות כבדות במהלך עבדותם. מה שגרם להם במהלך הזמן לפתח את מחלת הסרטן כתוצאה מכך.
בשנים האחרונות מכיר בית המשפט בתביעות של אנשים אשר חלו במהלך עבודתם עקב חשיפה למתכות כבדות. ולכן הם דואגים לפצות את החולים כספית על ולהכיר בהם בתור אנשים אשר חלו כתוצאה מעבדותם כמו כל אדם שחולה מגורמים שונים או נכה. בהתאם לך הוחלט על רשימת חומרים שונים שאליהם האדם נחשף בעבודתו, והסיכון שיש לו לפתח מחלה וכן הפיצויים אשר מגיעים לו כתוצאה מכך וההכרה בו כחולה ממתכות כבדות.
כיום ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי לקצבה עבור מחלות שונות שהתפתחו כתוצאה מחשיפה לאורך זמן למתכות כבדות. ביטוח לאומי מכיר במחלות השונות, ואף הכין טבלה בה מפורטים חומרים שונים אשר גמרו לאנשים שעבדו איתם למחלות שונות עם הזמן. לכן כל אדם אשר עובד עם מתכות שונות המפורטות בטבלה, זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי לקצבה עבור נכות כתוצאה מחשיפה ועבודה עם מתכות כבדות.

להזמנת בדיקת מתכות כבדות : 09-9510981