פענוח שקיעת דם

יקת שקיעת דם ,היא בדיקה אשר מודדת את המרחק שתאי הדם אשר נדדו במשך שעה. את הבדיקה עושים כאשר יש חשד למחלה דלקתית כלשהי, גידולים ועוד. וזאת מאחר שמחלות דלקתיות וגידולים ונוטים לשקועה בדם בקצב גבוה. את דם שקיעת הדם, לוקחים במבחנה צרה עם פקק שחור לבדיקה.
הנורמה של בדיקת שקיעת דם היא עד 20 מילימטר בשעה.
אצל גברים 0-15 מ”מ בשעה
נשים 0-20 מ”מ בשעה
ילדים 0-10 מ”מ בשעה
ילודים בין 0-2 מ”מ בשעה
ערכים גבוהים מעל הנורמה התקינה, עלולים להצביע על מחלות זיהומיות ודלקתיות שונות, אשר גורמות ליצירת חלבונים כמו: גלובולינים. חלבונים אלו מאיצים את קצב שקיעת הדם. כמו כן גם גומרים נוספים כגון: אנמיה והיריון , דלקות קשות גורמים לשקיעת דם מואצת. כמו כן עליה בשיעור שקיעת הדם, פירושה התגברות הדלקת כתוצאה מתגובה לטיפול שניתן לנבדק ולא מתאים לו.
ערכים נמוכים מעל הנורמה התקינה, אינם בעלי חשיבות אך עלולים להצביע על מצבים שבהם ישנו ייצור מוגבר של תאי הדם האדומים והלבנים. ירידה בשיעור שקיעת הדם פירושה התמעטות הדלקת כתוצאה מטיפול שניתן.
סיבה נוספת  לשקיעת דם היא אנמיה, במיוחד כאשר מדובר בשינוי צורתם של תאי הדם האדומים. גם כשל כלייתי מביא לשקיעת דם בנוסף לגידולים סרטניים שמייצרים כמויות גדולות של חלבונים אשר מגבירים את שיעור שקיעת הדם.
כיצד מתבצעת הבדיקה?
הבדיקה לשקיעת דם מתבצעת כמו כל בדיקת דם אחרת. את התוצאות מקבלים לאחר מדידת הפרש שבין מפלס הדם למפלס המשקע, תוך שעה מרגע העמדת המבחנה.
מהי מטרת הבדיקה?
מטרת הבדיקה היא לעקוב אחרי פעילות דלקתית בגוף ולאבחן את סיבת הדלקת. בדיקה זאת מתבצעת כאשר ישנו חשש למחלה דלקתית או גידולים סרטניים  ממאירים. כאשר יש חשד לדלקת, יש לבצע בדיקות נוספות . הבדיקה מודדת את שיעור שקיעת תאי הדם האדומים במבחנה אשר מכילה את דגימת הדם של הנבדק. לאחר כשעה מודדים שוב את נוזל הדם הנקי בחלק העליון של המבחנה.  במצב בו תאי הדם תקינים, אמורים תאי הדם האדומים לשקוע באיטיות למטה לתחתית המבחנה. בעת דלקת, גידול או כל דבר מחלה אחרת, גדלה כמות החלבונים בדם אשר גומרת לתאי הדם האדומים לשקוע לתחתית המבחנה במהירות גדולה.
מתי מבצעים את בדיקת שקיעת דם?
את  בדיקת שקיעת דם מבצעים כאשר יש חשד לדלקת ורוצים לבחון את הסיבה לכך. שקיעת דם היא הסימן המובהק לדלת בגוף. כלומר ע”י בדיקה זאת ניתן לאתר את מקיומה של הדלקת בגוף של הנבדק ואת הגורמים להופעתה. כך שבדיקה זאת ועוד בדיקות נוספת עוזרות לרופא לקבל תמונה מלאה על מצבו של הנבדק, במיוחד על התפתחות וגילוי מהיר של מחלות בגופו.